Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2021

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΕΟΡΤΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ –ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΤΙΕΩΝ

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΕΟΡΤΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ


«Ἐπί τῇ 200η ἐπετείῳ τῆς

παλιγγενεσίας τοῡ Ἔθνους μας (1821-2021)»


1821

«και... Ελλάς Ανέστη»

Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
Ο Δήμος Αγρινίου και η Αρχαιολογική - Ιστορική - Λαογραφική Εταιρεία Θεστιέων σας προσκαλούν στην παρουσίαση του τρίτομου έργου των Πρακτικών του Α' Διεθνούς Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας και...